Termes i condicions generals de venda

Objecte i generalitats

El lloc web lotsdenadal.cat (el “Lloc Web”) està explotat per Manipulats Bages S.L. (inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 27.014, foli 133, full B-112.521) el domicili social del qual es troba a la ciutat de Manresa, 08241 (Barcelona), amb el nom comercial Harcogourmet, titular del CIF núm. B-60.514.924.

A través d’aquest lloc lotsdenadal.cat, l’EMPRESA proporciona informació sobre els seus productes i ofereix la possibilitat de la seva adquisició. A causa del contingut i la finalitat del lloc Web, les persones/empreses que vulguin beneficiar-se dels seus serveis han de comptar amb la condició de “Client i/o usuari”, la qual adquireix completant el formulari de registre i/o dades d’enviament i seguint els passos que L’EMPRESA posteriorment comunica a través d’email (client). La condició de Client suposa l’adhesió a les Condicions d’Ús de la versió publicada al moment en què s’accedeixi al lloc web.

En qualsevol cas, existeixen pàgines del lloc web accessibles a persones físiques o jurídiques que no arribin a registrar-se ni iniciïn una compra de producte (d’ara endavant, “Usuaris”). En aquest sentit, els Usuaris que accedeixin a aquestes parts del Lloc web accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser aplicable.

L’EMPRESA vol fer saber als seus Clients i Usuaris que es dirigeix majoritàriament a un públic major de 18 anys, quedant prohibida la venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.

El territori en el qual accepta i distribueix comandes a través de la web és el comprès per la Península (D’ara endavant, el “Territori”). L’EMPRESA també realitza enviaments de comandes a l’estranger, però no a través del web, primer hauria de contactar amb L’EMPRESA a través de les vies de contacte habituals per poder informar-li de les adaptacions de la comanda a les condicions duaneres del país de destí.

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de perjudicar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.

Descomptes i promocions

 • 7% descompte extraordinari per comandes realitzades fins al 13/11 i lliurades segons disponibilitat d’Harcogourmet.
 • 5% descompte extraordinari per comandes realitzades fins al 27/11 i lliurades segons disponibilitat d’Harcogourmet.

Ports pagats:

 • A partir de 4 unitats a la mateixa destinació i ajustant-se a la disponibilitat horària d’Harcogourmet.

 • Si s’han d’enviar a tercers, el preu de l’enviament dependrà de la destinació.

Horari de lliurament

Totes les entregues es realitzaran dins l’horari de reparto d’Harcogourmet, sent aquest de 8 del matí a 7 de la tarda (8 a 19 h)

Contacte

Per a qualsevol tipus de dubte, consulta o suggeriment, pot enviar-nos els seus comentaris per email a: hola@harcogourmet.com o al telèfon 93.126.45.19

Informació sobre producte

Les descripcions dels productes exposats en el Lloc web es realitzen sobre la base de la informació proporcionada pels proveïdors de L’EMPRESA. No obstant això, la informació donada sobre cada producte, així com les fotografies o vídeos relatius als mateixos i els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la pàgina web de l’EMPRESA, són exposats en lotsdenadal.cat a manera orientativa.

Preus

Tots els preus dels productes que s’indiquen a través de la pàgina web no inclouen l’IVA i els altres impostos que pogués correspondre. Aquests preus tampoc inclouen les despeses corresponents a l’enviament dels productes, que es detallen a part i han de ser acceptats pel Client.

En el moment previ de formalitzar la comanda s’informarà al client de les despeses totals, incloent-li l’IVA corresponent. En la factura es detallarà els imports de les bases imposables així com les taxes que se li apliquen.

Disponibilitat

L’EMPRESA informa al Client que el nombre d’unitats disponibles es manté actualitzat amb les existències i la disponibilitat pels nostres proveïdors. En cap cas L’EMPRESA posarà a la venda de forma intencionada més unitats de les quals disposi o el proveïdor li hagi reservat.

Donat que alguns dels nostres productes són fets artesanalment i en quantitats limitades, preguem ens feu la confirmació de la comanda amb la màxima antelació possible per poder-ne garantir la disponibilitat. Un cop rebem comanda, L’EMPRESA confirmarà amb l’elaborador la disponibilitat del producte; en cas de no disposar-ne, Harcogourmet es compromet a oferir un producte alternatiu prèvia aprovació per part del client.

Per al supòsit en què el producte no estigui disponible després d’haver-se realitzat la comanda via web, el Client serà informat per email de l’alternativa i els costos o no d’aquest canvi. Si arran d’aquesta modificació el client vol anular la comanda, L’EMPRESA retornarà el import abonat.

Pagament

El Client es compromet a pagar al moment que realitza la comanda i podrà optar a fer un pagament d’una bestreta amb el compromís de pagar la resta, 72 hores abans del lliurament. Al preu inicial que figuri en el lloc web per a cadascun dels productes oferts se li sumaran les tarifes corresponents a les despeses d’enviament pertinents. En qualsevol cas, aquestes tarifes seran comunicades prèviament al Client abans de formalitzar la pròpia compra.

El tiquet o comprovant de compra que correspon a la comanda de compra estarà disponible i es podrà visualitzar en lotsdenadal.cat en la secció “El meu compte”, “Comandes”.

El Client haurà d’abonar l’import corresponent a la seva comanda mitjançant pagament a través de transferència o ingrés en compte en oficina de CaixaGuissona, targeta de crèdit o de dèbit (Visa, Mastercard, Visa Electró i/o altres targetes anàlogues). La targeta amb la qual es faci el pagament haurà de tenir com a entitat financera emissora a un banc o caixa d’estalvis espanyol. El pagament amb targeta es realitza a través de Redsys amb els seus protocols de seguretat.

Càrrec indegut

El Client haurà de notificar a l’EMPRESA qualsevol càrrec indegut o fraudulent en la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant email o via telefònica, en el menor termini de temps possible perquè L’EMPRESA pugui realitzar les gestions oportunes.

Seguretat

L’EMPRESA compta amb les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector. A més, el procés de pagament funciona sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL (Secure Socket Layer). El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algorismes de 128 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible per a l’ordinador del Client i el del Lloc web. D’aquesta forma, en utilitzar el protocol SSL es garanteix:

 1. Que el Client està comunicant les seves dades al centre servidor de l’EMPRESA i no a qualsevol altre que intentés fer-se passar per aquest.
 2. Que entre el Client i el centre servidor de l’EMPRESA les dades es transmeten xifrats, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers. Verisign, l’empresa més important del món en emissió de certificats SSL, garanteix el xifrat de les dades en Redsys.

Formalització de comandes

Una vegada formalitzada la comanda, és a dir, amb l’acceptació de les Condicions d’Ús i la confirmació del procés de compra, L’EMPRESA enviarà sempre un email al CLIENT confirmant els detalls de la compra realitzada.

Cancel·lació de comandes

L’Empresa permet cancel·lar, durant un termini limitat de temps, a través de email (hola@harcogourmet.com) o formulari de “Contacte”.

Un cop la comanda s’hagi processat, l’opció de cancel·lació ja no estarà disponible.

Incidències

En el supòsit de rebre algun producte defectuós, que algun dels productes sol·licitats no l’hagués rebut o que rebés algun producte no sol·licitat, ens ho haurà de comunicar de forma immediata via email, (hola@harcogourmet.com) o al telèfon 93 126 45 19 i procedirem a resoldre la referida incidència a la major brevetat possible i a càrrec de l’EMPRESA.

Terminis, lloc de lliurament i extraviament

Lliurament del producte

L’EMPRESA es compromet a lliurar el producte en perfecte estat a l’adreça que el Client assenyali en el formulari de comanda, i que, en tot cas, haurà d’estar compresa dins del Territori. Amb la finalitat d’optimitzar el lliurament, agraïm al Client que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurada dins de l’horari de repartiment indicat per Harcogourmet.

L’EMPRESA no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan l’adreça de lliurament introduït pel Client en el formulari de comanda, no s’ajusti a la realitat o hagin estat omesos.

L’EMPRESA informa al Client que és possible que una mateixa comanda es divideixi en diversos lliuraments.

Termini de Lliurament

Els enviaments els realitzarem a través d’una empresa de missatgeria i/o pròpia. La comanda realitzada per vostè li serà lliurada en horari de 8 a 19 h a la data establerta que sempre serà consensuada amb el client.

Aquests terminis són orientatius, i per tant una estimació. Per això, és possible que variïn per raons logístiques o de força major. En casos de retards en els lliuraments, L’EMPRESA informarà als seus clients quan tingui coneixement d’ells.

Cada lliurament es considera efectuat a partir del moment en el qual l’empresa de transports posa el producte a disposició del Client, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per la companyia de transports.
En el cas de retards en el lliurament de les comandes imputables a l’EMPRESA, el Client podrà anul·lar la seva comanda d’acord amb el procediment descrit a l’Apartat “Devolució”.

Especificacions

No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en els quals la comanda hagi estat posada a disposició del Client per part de la companyia de transport dins del termini acordat i no hagi pogut ser lliurada per causa imputable al Client.

Les despeses d’enviament pot consultar-los a l’apartat “Devolucions”.

Una vegada que la comanda surti dels nostres magatzems, se li enviarà un e-mail/trucada notificant-li que la seva comanda està sent enviada.

Per motius de seguretat, L’EMPRESA no enviarà cap comanda a apartats de correus ni bases militars, ni acceptarà cap comanda quan no sigui possible identificar al destinatari de la comanda i la seva adreça.

Dades de lliurament, lliuraments no realitzats i extraviament

Transport extern: Si al moment del lliurament el Client es troba absent, el transportista deixarà un comprovant indicant com procedir per concertar un nou lliurament. L’EMPRESA contracta, com a part del servei de lliurament de missatgeria, la realització d’una sèrie d’accions de seguiment, encaminades a garantir que el lliurament es produeix.

Si passats 7 dies hàbils després de la sortida de la comanda no s’ha concertat el lliurament, el Client haurà de posar-se en contacte amb L’EMPRESA. En cas que el Client no procedeixi així, passats 10 dies hàbils des de la sortida de la comanda, aquesta serà retornada als nostres magatzems i el Client haurà de fer-se càrrec de les despeses d’enviament i de tornada a origen de la mercaderia, així com de les possibles despeses de gestió associades.

Ports pagats

Per les comandes de ports pagats només es realitzarà un intent de lliurament, si en el moment del lliurament, el Client es troba absent, el transportista retornarà el paquet a les instal·lacions de L’EMPRESA i el client es farà càrrec del ports i/o podrà recollir la comanda al showroom de L’EMPRESA.

Extraviament

Si el motiu pel qual no s’ha pogut realitzar el lliurament és l’extraviament del paquet, el nostre transportista iniciarà una cerca. En aquests casos, els terminis de resposta dels nostres transportistes solen oscil·lar entre una i tres setmanes.

Diligència en el lliurament

El Client haurà de comprovar el bon estat del paquet davant el transportista que, per compte de l’EMPRESA, realitzi el lliurament del producte sol·licitat, indicant en l’albarà de lliurament qualsevol anomalia que pogués detectar en l’embalatge.

Si, posteriorment, una vegada revisat el producte, el Client detectés qualsevol incidència com a cop, trencament, indicis d’haver estat obert o qualsevol desperfecte causat en aquest per l’enviament, aquest es compromet a comunicar-ho a l’EMPRESA via email en el menor termini de temps possible i sempre abans de les següents 24 hores des del lliurament. A partir d’aquest moment no s’atendran incidències per aquest tipus.

Devolució i dret de revocació

Els productes publicitats a lotsdenadal.cat només estan disponibles a la Península Ibèrica i a les Illes Balears, on s’aplicarà la següent política de devolucions:

1. Motius de devolució:

 1. El producte rebut no és el producte acordat en la contracte de compra.
 2. El producte està en mal estat i/o deteriorat.
 3. Qualsevol altre motiu per comandes superiors a 200€

Si el producte arribés en mal estat per causa del transport, consultar al apartat de Incidències

2. Requisits:

En compliment de la normativa vigent, els productes que podran ser retornats seran els següents:

Conserves, vins, caves, espirituosos, olis, vinagres, condiments.

Tots aquests productes seran reemborsats si el precinte de garantia no estigués manipulat, sempre i quan es garanteixi el correcte emmagatzematge i conservació, que no hagin estat sotmesos a una font de calor i que conservin els sistemes originals de seguretat intactes com ara precinte de garantia, anelles, en general que no hagi estat manipulat i que, el continent estigui en perfecte estat.

Els lots fets a mida no tindran dret a desistiment.

3. Temps de devolució:

El client disposarà d’un termini de CATORZE DIES NATURALS (14 dies) per executar el dret de revocació. El termini es computarà a partir de la data de recepció per part del client, o la persona que hagi autoritzat. Per efectuar aquesta resolució, el client haurà de comunicar a l’Empresa, dins d’aquest termini i per qualsevol mitjà admès en dret que asseguri la recepció de la comunicació, el seu desig d’exercir aquest dret de resolució del contracte.

El temps màxim per a realitzar la devolució de la mercaderia des que és notificada és de CATORZE DIES NATURALS (14 dies).

4. Procediment per la devolució:

Per realitzar la devolució d’una comanda, aquesta s’haurà de trobar en PERFECTES CONDICIONS I EN EL SEU EMBALATGE ORIGINAL, sense desprecintar NI UTILITZAR, tal com s’especifica en el apartat “2.Requisits”

PAS 1

El client haurà d’enviar a la nostra adreça de correu electrònic hola@harcogourmet.com les següents dades:

* Nom i adreça de correu electrònic amb què es va efectuar la compra.
* Número i data de la comanda.
* Nom i valor dels productes comprats.
* Raó de la devolució.
* Lloc i horari de recollida del producte que desitja tornar.
* Dades del compte bancari.

PAS 2

Recollida del producte. En el cas de tractar una devolució deguda a errors d’enviament o altres causes imputables a l’Empresa, la recollida es realitzarà sense cap cost per al client i en el lloc indicat per aquest en l’e-mail de petició de devolució. En la resta dels casos, el client assumirà les despeses de devolució veure apartat “5. Costos de devolució”.

L’empresa no acceptarà cap devolució a ports deguts. Ha d’incloure’s una còpia de l’albarà de lliurament dins del paquet, on a més es marquin els productes retornats i el motiu de la devolució.

PAS 3

Un cop rebut el producte en perfectes condicions, en embalatge original i sense utilitzar en el nostre magatzem, procedirà a processar les dades rebudes i a efectuar la devolució de l’import corresponent mitjançant transferència bancària en un termini màxim de catorze dies naturals (14 dies).

L’empresa no acceptarà cap devolució que no compleixi amb les condicions anteriorment exposades. Apartat “Requisits”

5. Costos de devolució:

Sempre que la devolució sigui computable a l’Empresa, punt 1 i 2 del apartat “1.Motius de devolució” els costos de devolució seran a càrrec de l’Empresa.

Si la devolució és computable al CLIENT, els costos els assumirà el client, amb un cost de:

 • Província de Barcelona: 11,50 € (+ IVA)
 • Resta de Províncies: 13,50 € (+IVA)

Garantia dels productes adquirits

L’EMPRESA actua en qualitat de distribuïdor de productors que garanteixen que els productes que es presenten a la venda en el lloc web lotsdenadal.cat compleixen amb tots els registres sanitaris pertinents com les certificacions CCPAE en el cas dels productes ecològics.

Propietat intel·lectual i industrial

L’EMPRESA ostenta tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d’aquesta pàgina Web i, especialment, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials i dades que s’inclouen a la Web.

S’adverteix a Clients i Usuaris que tals drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, i sense prejudici de l’anterior, el contingut d’aquesta Web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d’aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Prohibicions

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta Web, ni de qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit de l’EMPRESA.

Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacional en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l’ús dels continguts de la Web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de l’EMPRESA.

L’EMPRESA informa que no concedeix llicència o autorització implícita alguna sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionat, directa o indirectament, amb els continguts inclosos a la Web.

Tan sols s’autoritza la utilització dels continguts del domini web amb finalitats informatives i de servei, sempre que es citi o es faci referència a la font, sent l’usuari l’únic responsable del mal ús dels mateixos.

Accés i estada a la web. Els nostres continguts

Els Clients i Usuaris són íntegrament responsables de la seva conducta, en accedir a la informació de la Web, mentre naveguin en la mateixa, així com després d’haver accedit.

Com a conseqüència de l’anterior, els Clients i Usuaris són els únics responsables davant L’EMPRESA i tercers de:

1. Les conseqüències que es puguin derivar d’una utilització, amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut de la Web, elaborat o no per l’EMPRESA, publicat o no sota el seu nom de forma oficial.

2. Les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis o impedir el normal gaudir per altres Usuaris.

Dret de l’empresa

L’EMPRESA es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho estimi convenient, així com a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva, així com denegar l’accés a la Web a Clients i Usuaris que faci un mal ús dels continguts i/o incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen en el present document.

L’EMPRESA informa que no garanteix:

1. Que l’accés a la Web i/o a les Web d’enllaç sigui ininterromput o lliure d’error.
2. Que el contingut o programari al que els Clients i Usuaris accedeixin a través de la Web o de les Web d’enllaç no contingui error algun, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o causi un altre tipus de dany.
3. L’aprofitament que de la informació o contingut d’aquesta Web o Webs d’enllaç que els Clients i Usuaris poguessin realitzar per als seus propòsits personals.

La informació continguda en aquesta pàgina Web ha de ser considerada pels Clients i Usuaris com a divulgativa i orientadora, tant en relació amb la seva finalitat com als seus efectes, motiu pel qual L’EMPRESA no garanteix l’exactitud de la informació continguda en aquesta Web i per tant no assumeixen responsabilitat alguna sobre els possibles perjudicis o incomoditats per als Usuaris que poguessin derivar-se alguna inexactitud present a la Web.

La nostra responsabilitat

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri, per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes : la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, banc emissor, comerciant, titular de la targeta o targetes.

L’EMPRESA no assumeix responsabilitat alguna derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

1. De la utilització que els Clients o Usuaris puguin fer dels materials d’aquesta Web o webs d’enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de continguts de la Web o de tercers.

2. Dels eventuals danys i perjudicis als Clients o Usuaris causats per un funcionament normal o anormal de les eines de cerca, de l’organització o la localització dels continguts i/o accés a la Web i, en general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que la Web o un programa faciliti a l’Usuari.

3. Dels continguts d’aquelles pàgines a les quals els Clients o Usuaris puguin accedir des d’enllaços inclosos a la Web, ja siguin autoritzats o no.

4. Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a l’EMPRESA mitjançant via contractual.

5. De l’accés de menors d’edat als continguts inclosos a la Web, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l’activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal•lar alguna de les eines de control de l’ús d’Internet amb l’objecte d’evitar (i) l’accés a materials o continguts no aptes per a menors, així com (ii) l’enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutors.

6. De les comunicacions o diàlegs en el transcurs dels debats, fòrums, xats i comunitats virtuals que s’organitzin a través d’o entorn a la Web i/o webs d’enllaç, ni respondrà, per tant, dels eventuals danys i prejudicis que sofreixin els Clients o Usuaris particulars i/o col·lectius a conseqüència d’aquestes comunicacions i/o diàlegs.

L’EMPRESA no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

1.Errors o retards en l’accés al Lloc web per part del Client a l’hora d’introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l’EMPRESA.

2.Fallades o incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

3. Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del Client.

4. De la no operativitat o problemes en l’adreça d’email facilitada pel Client per a l’enviament de la confirmació de la comanda.

5. En tot cas, L’EMPRESA es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari al Client per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

6. Així mateix, L’EMPRESA té dret a realitzar durant intervals temporals definits, campanyes promocionals per promoure el registre de nous membres en el seu servei. L’EMPRESA es reserva el dret de modificar les condicions d’aplicació de la promocions, prorrogar-les comunicant-ho degudament, o procedir a l’exclusió de qualsevol dels participants de la promoció en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació dels mateixos.

Normativa aplicableLLEI 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors, Directiva 2011/83/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 octubre 2011, Guia de la Comissió sobre la Directiva de Consum 2011/83