Política de devolucions i reemborsaments

Els productes publicitats a lotsdenadal.cat només estan disponibles a la Península Ibèrica i a les Illes Balears, on s’aplicarà la següent política de devolucions:

1. Motius de devolució:

  1. El producte rebut no és el producte acordat en la contracte de compra.
  2. El producte està en mal estat i/o deteriorat.
  3. Qualsevol altre motiu

Si el producte arribés en mal estat per causa del transport, consultar al apartat de Incidències

2. Requisits:

En compliment de la normativa vigent, els productes que podran ser retornats seran els següents: 

Conserves, vins, caves, espirituosos, olis, vinagres, condiments.

Tots aquests productes seran reemborsats si el precinte de garantia no estigués manipulat, sempre i quan es garanteixi el correcte emmagatzematge i conservació, que no hagin estat sotmesos a una font de calor i que conservin els sistemes originals de seguretat intactes com ara precinte de garantia, anelles, en general que no hagi estat manipulat i que, el continent estigui en perfecte estat.

Els lots fets a mida no tindran dret a desistiment.

3.Temps de devolució:

El client disposarà d’un termini de CATORZE DIES NATURALS (14 dies) per executar el dret de revocació. El termini es computarà a partir de la data de recepció per part del client, o la persona que hagi autoritzat. Per efectuar aquesta resolució, el client haurà de comunicar a l’Empresa, dins d’aquest termini i per qualsevol mitjà admès en dret que asseguri la recepció de la comunicació, el seu desig d’exercir aquest dret de resolució del contracte. El temps màxim per a realitzar la devolució de la mercaderia des que és notificada és de CATORZE DIES NATURALS (14 dies).

4. Procediment per la devolució:

Per realitzar la devolució d’una comanda, aquesta s’haurà de trobar en PERFECTES CONDICIONS I EN EL SEU EMBALATGE ORIGINAL, sense desprecintar NI UTILITZAR, tal com s’especifica en el apartat “2.Requisits”

PAS 1

El client haurà d’enviar a la nostra adreça de correu electrònic devolucions@harcogourmet.com o omplir el formulari de devolució amb la següent informació:

* Nom i adreça de correu electrònic amb què es va efectuar la compra.

* Número i data de la comanda.

* Nom i valor dels productes comprats.

* Raó de la devolució.

* Lloc i horari de recollida del producte que desitja tornar.

* Dades del compte bancari.

PAS 2

Recollida del producte. En el cas de tractar una devolució deguda a errors d’enviament o altres causes imputables a l’Empresa, la recollida es realitzarà sense cap cost per al client i en el lloc indicat per aquest en l’e-mail de petició de devolució. En la resta dels casos, el client assumirà les despeses de devolució veure apartat “5.costos de devolució”. L’empresa no acceptarà cap devolució a ports deguts. Ha d’incloure’s una còpia de l’albarà de lliurament dins del paquet, on a més es marquin els productes retornats i el motiu de la devolució.

PAS 3

Un cop rebut el producte en perfectes condicions, en embalatge original i sense utilitzar en el nostre magatzem, procedirà a processar les dades rebudes i a efectuar la devolució de l’import corresponent mitjançant transferència bancària en un termini màxim de catorze dies naturals (14 dies).

L’empresa no acceptarà cap devolució que no compleixi amb les condicions anteriorment exposades. Apartat “Requisits”

5. Costos de devolució:

Sempre que la devolució sigui computable a l’Empresa, punt 1 i 2 del apartat “1.Motius de devolució” els costos de devolució seran a càrrec de l’Empresa.

Si la devolució és computable al CLIENT, els costos els assumirà el client, amb un cost de:

  • Província de Barcelona: 8,5 € (+ IVA) per lot amb un màxim de 200€ (+ IVA).
  • Província de Tarragona, Lleida, Girona: 8,90 € (+IVA) per lot amb un màxim de 210€ (+IVA)
  • Resta de Províncies: 9,30 € (+IVA) per lot amb un màxim de 300€

 

FORMULARI DE DESENTIMENT


(*) Camps necessaris

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.